Algemene voorwaarden

OVERZICHT
Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Biosenza BVBA, Bilzersteenweg 19D, 3730 Hoeselt, BE0550 930 603, hierna genoemd i9Bottle.be. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Deze website staat onder het beheer van het i9 handelsmerk. Door de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar i9Bottle.be / i9Bottle.eu / i9 / i9 fles / i9 geïnformeerde waterfles. i9 biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, instrumenten en diensten die beschikbaar zijn op deze site aan om u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van een van onze producten of diensten, verklaart u kennis genomen te hebben van onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Terms & Conditions”, “Voorwaarden”), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink.

Deze voorwaarden zijn onbeperkt van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van browsergebruikers, leveranciers, klanten, handelaars en / of personen die bijdragen tot de inhoud.

Gelieve onze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens u onze website bezoekt en gebruikt.

Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website krijgen of gebruik maken van al onze diensten.

Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die worden toegevoegd aan de huidige winkel zijn onderworpen aan de Algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina nalezen. Wij behouden ons het recht om deze bij te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website naar aanleiding van de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 1 – VOORWAARDEN WEBWINKEL
Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u ten uwer laste uw toestemming gegeven heeft aan een minderjarige deze site te gebruiken.

U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Noch mag u, in het gebruik van onze diensten, in strijd zijn met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot wetten op het auteursrecht).

U mag ingeen geval wormen of virussen of code van een destructieve aard verzenden. Een inbreuk op of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van onze diensten aan uw persoon.

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht om op elk gewenst moment, diensten te weigeren aan personen om welke reden dan ook. U begrijpt dat uw gegevens (niet met inbegrip van credit card informatie), ongecodeerd kunnen worden overgedragen en volgende data omvatten:

 • overdracht via verschillende netwerken; en
 • wijzigingen in het kader van aanpassingen aan de technische vereisten tot het verbinden met netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee om op geen enkele manier enig deel van de Diensten, gebruik van de Diensten of de toegang tot de Diensten of enig contact op de website via welke de Diensten worden verricht te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of te exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De titels in deze overeenkomst zijn opgenomen voor het gemak en zullen op geen enkele manier deze voorwaarden beperken of anderszins aantasten.

SECTIE 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de ter beschikking gestelde informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en dient niet te worden beschouwd of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeuriger, meer volledige of meer actuelere bronnen van informatie.

Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde verouderde informatie bevatten. Verouderde informatie, per se, is niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan onze site te monitoren.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN SERVICE & PRIJZEN
De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Wij behouden ons het recht om op elk moment onze Diensten en/of inhoud hiervan (gedeeltelijk of geheel) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van de dienst.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN(if applicable)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen enkel geretourneerd of geruild worden zoals beschreven in onze Retourneringsvoorwaarden.

We hebben alles in het werk gesteld om de kleuren en afbeeldingen van producten in onze winkel zo nauwkeurig mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computer monitor nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uitoefenen op een geval-per-geval basis.

Wij behouden ons het recht om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van onze kant. Wij behouden ons het recht om een product of dienst op elk gewenst moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst die op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal gekocht of verkregen door u uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in onze diensten kunnen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren, te beperken of hoeveelheden te annuleren, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen van of onder dezelfde klant-account, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres gebruiken.

In het geval dat we een bestelling annuleren of veranderen, zullen we proberen om u op de hoogte te brengen via de e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment dat de order is geplaatst, werd doorgegeven. We behouden ons het recht om bestellingen die naar onze mening geplaatst lijken door dealers, resellers en distributeurs te verbieden.

U stemt ermee in om uw huidige, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres en credit card nummers en vervaldata te updaten, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is. Voor meer informatie, kunt u onze Retourvoorwaarden raadplegen.

SECTIE 7 – OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen u van toegang voorzien tot hulpprogramma’s van derden waarover wij noch enige controle of inbreng hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke instrumenten “zoals het is” en “zoals beschikbaar” zonder enige garanties, voorstellingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houden met uw gebruik van optionele tools van derden te hebben.

Elk gebruik door u van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie. Zorg er voor dat u bekend bent met de voorwaarden waaronder de tools van de desbetreffende derde partij leverancier(s) aangeboden worden en deze goedkeurt.

We kunnen ook in de toekomst, nieuwe diensten en / of functies via de website aanbieden (met inbegrip van de introductie van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten worden eveneens onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

SECTIE 8 – DERDE-PARTIJ LINKS
Bepaalde inhoud die beschikbaar is via onze Diensten kan producten, diensten en materialen van derden bevatten.

Derde-partij links op onze site kunnen u naar websites van derden leiden die geen affiliatie met ons hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken en evalueren van hun inhoud of nauwkeurigheid. Wij geven geen garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, de inhoud, of andere transacties in verband met websites van derden. Verdiep u zorgvuldig in het beleid en de praktijken van de derde-partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt alvorens u deel neemt aan een transactie.

Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 – COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN
Indien u (op ons verzoek of zonder een verzoek van ons) bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld commentaren, opmerkingen, wedstrijdinzendingen, je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen) toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins, gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, dit materiaal mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en op andere manieren mogen gebruiken in een medium naar onze keuze.

We zijn in geen enkel geval verplicht

 1. om een reactie in vertrouwen achter te houden
 2. tot vergoeding van eventuele opmerkingen
 3. om te reageren op eventuele opmerkingen

We mogen, maar hebben geen verplichting om inhoud te monitor, bewerken of verwijderen als deze naar onze mening onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd met de intellectuele eigendom van eender welke partij of deze gebruiksvoorwaarden zijn.

U stemt ermee in dat uw commentaar op geen enkele manier de rechten van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten zal schenden. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of geen computer virus of andere malware die op eenderwelke wijze de werking van onze Diensten of gerelateerde websites zouden kunnen beïnvloeden.

U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres, u uitgeven voor een persoon die u niet bent of op enige andere wijze ons of derde partijen misleiden over de oorsprong van elk commentaar. U bent zelf verantwoordelijk voor commentaren door u gemaakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen of commentaren geplaatst door u of een derde partij.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw inzending van persoonlijke gegevens door onze winkel wordt geregeld door ons privacybeleid.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONJUISTHEDEN & OMISSIES
Af en toe is het mogelijk dat er in de informatie op onze site of in de Service typfouten, onjuistheden of weglatingen staan, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en beschikbaarheid.

Wij behouden ons het recht om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren en te wijzigen of om informatie te actualiseren of bestellingen te annuleren indien gegevens op onze Dienst of op een verwante website onjuist zijn.

Wij zijn niet verplicht om informatie in onze Diensten of op een verwante website (inclusief, zonder beperking, prijsinformatie) te updaten, wijzigen of verduidelijken, behalve zoals vereist door de wet. Er dient geen datum opgegeven te worden om aan te geven of informatie in onze Diensten of op een verwante website up to date, aangepast of vernieuwd is.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verboden zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden gebruik te maken van de site of de inhoud:

 1. voor onwettige doeleinden;
 2. om anderen aan te zetten tot het presteren of deelnemen aan onwettige handelingen;
 3. om internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen te overtreden;
 4. om inbreuk te maken op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden;
 5. om personen te treiteren, mishandelen, beledigen, kwaad spreken, belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap;
 6. om valse of misleidende informatie te verstrekken;
 7. om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit en werking van onze Dienst of van een verwante website, andere websites van invloed, of het internet te uploaden of te verzenden;
 8. om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of volgen;
 9. om te spammen, phishen, pharmen, pretexten, spideren, crawlen, of scrapen;
 10. voor alle obscene of immorele doeleinden;
 11. te bemoeien met of omzeilen van de echtheidskenmerken van onze Diensten of enige gerelateerde websites, andere websites, of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Diensten of gerelateerde websites voor het overtreden van een van de verboden te beëindigen.

SECTIE 13 – AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
We kunnen niet garanderen, dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van onze dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn. U stemt ermee in dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst kunnen annuleren op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via onze dienst (behalve zoals uitdrukkelijk door ons meegedeeld) worden voor uw gebruik verstrekt ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.

In geen geval zijn i9, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (Met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst, of voor een andere betrekking had op geen enkele manier om het gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs indien ingelicht over hun mogelijkheden.

Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade af kan wijken, zal in dergelijke landen of jurisdicties, onze aansprakelijkheid beperkt blijven tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

SECTIE 14 – VRIJWARING
U gaat ermee akkoord i9 en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licenties, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die zij nemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTION 15 – SCHEIDBAARHEID
In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar zijn, zal een dergelijke bepaling niettemin een executoriale titel in de ruimste mate uitoefenen door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te worden gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden, deze vaststelling doet geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING
De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de einddatum van de beëindiging van deze overeenkomst vastgesteld zijn, zullen zelfs na de einddatum moeten nageleefd worden.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons.

U kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te melden dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze website.

Als wij in ons eigen oordeel vermoeden dat u gefaald heeft om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. U blijft ook aansprakelijk voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging; en / of op grond hiervan kunnen wij u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTION 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal geen afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele beleid of operationele regels gepost door ons op deze site met betrekking tot onze Diensten vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en is van toepassing op uw gebruik van de dienst. Ze vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Voorwaarden).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 – BESTELLING
Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

SECTIE 19 – AANSPRAKELIJKHEID
Wij wijzen elke aansprakelijkheid jegens ons af wegens een verkeerd gebruik van de produkten aangekocht op onze website i9bottle.be. De klant dient de gebruiksaanwijzingen en instructies op te volgen.

SECTIE 20 – VERZAKINGSRECHT
De klant heeft het recht om binnen de 14 dagen af te zien van zijn aankoop. In dat geval dient de klant het product aan i9Bottle.be te retourneren op eigen kosten en in de staat waarin hij de goederen heeft ontvangen. Het retouradres is Biosenza BVBA, Bilzersteenweg 19D, 3730 Hoeselt. Na ontvanst van de goederen zullen wij de ontvangen bedragen terugstorten binnen de tien werkdagen.

SECTIE 21 – BETALING
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via paypal of via overschrijving of via bancontact. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

SECTIE 22 – UITVOERING
De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze binnen de 24u na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving of Paypal. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

SECTIE 23 – GESCHILLEN & WETGEVING/strong>
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Mechelen bevoegd.

SECTIE 24 – BINDING
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

SECTIE 25 – WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden te allen tijde herzien op deze pagina.

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website of Diensten na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

SECTIE 26 – CONTACT INFORMATIE
Vragen over de Algemene voorwaarden kan u sturen naar: info@i9bottle.be.