We zijn lichtwezens

Het menselijk lichaam communiceert met en zend Biofotonen uit – Biofotonen zijn zeer zwakke elektromagnetische golven van licht. Alle levende cellen van planten, dieren , mensen en andere natuurlijke elementen zenden biofotonen uit, welke niet waargenomen kunnen worden met het blote oog, maar enkel gemeten kunnen worden door speciale apparatuur. Ze vormen onze zogenaamde aura, een bio-energetisch veld dat alle levende organismes inclusief water omringt en dat altijd aanwezig is in de vorm van een fysiek lichaam.Continue Reading