Aura en auralagen

Een aura is een gebied van elektromagnetische straling rond een menselijk lichaam. Het is eivormig, het breedst aan het hoofd en het smalst aan de voeten: het is een levend deel van ons, dat altijd weer uitzet en samentrekt. Onze aura bestaat uit zeven lagen die elkaar en het lichaam doordringen. Elke laag correleert met een van de zeven grote chakra’s.

Continue Reading