Water en verontreiniging

Het geheim van het leven ligt in de juiste cel-voeding, en het vermogen van cellen om zich te ontdoen van afval en giftige stoffen. Wist u dat drinkbaar water, zelfs wanneer gezuiverd, informatie behoudt van zijn verontreinigingen?

Chemische verontreiniging

Water wordt vervuild tijdens zijn weg van de bron tot de consument met verschillende pesticiden en giftige stoffen uit de natuur, dat is waarom het chemisch moet worden behandeld (met chloor en dergelijke om bacteriën en andere contaminanten te vernietigen).

Frequentie verontreiniging

Frequency analysis is a method that is already used to determine the condition of our body organs, which can be appropriately synchronized and treated with a frequency therapy. These frequencies have been proven to be best transmitted through water, which is conveniently found in every body organ. It is nothing new to say that water can store information of specific frequencies.

Vanwege de dipolaire moleculaire structuur, die de basis vormt van de kristallijne organisatie van water, is water een vloeibare recorder van frequenties die komen uit stoffen waarmee het in contact komt. Deze frequenties worden opgeslagen in de microstructuur. Normaal water, zelfs wanneer gezuiverd, behoudt de elektromagnetische frequenties van verontreinigingen uit het verleden. Een eenvoudige manier om dit te verifiëren is een druppel water onder een microscoop te onderzoeken. Zo’n een waterdruppel zal een misvormd extern membraan en een beschadigde interne structuur vertonen.
Frequentie-analyse is een methode die al wordt gebruikt om de toestand van onze lichaamsorganen vast te stellen. Onze organen kunnen worden gesynchroniseerd en behandeld met frequentietherapie. Het is bewezen dat deze frequenties het best overgedragen worden door water, dat gemakkelijk te vinden is in elk orgaan. Het is niets nieuws als we zeggen dat water informatie over specifieke frequenties kan opslaan.

Energie verontreiniging

Onderzoek heeft aangetoond dat kraantjeswater vrijwel geen biofotonen bevat. Dat zijn “kleine lichamen van energie” die aanwezig zijn in elk levend organisme, en in alle andere natuurlijke elementen. Biofotonen zijn zeer zwakke elektromagnetische golven van licht. Alle levende cellen van planten, dieren en mensen zenden biofotonen uit, die niet kunnen worden gezien door het blote oog, maar enkel kunnen worden gemeten met speciaal gereedschap. Perfect, coherente waterclusters zorgen ervoor dat deze energie direct in de cellen van het lichaam te opgenomen worden. De biofotonen veroorzaken chemische reacties in cellen, op het juiste moment en op de juiste plaats. Zij vormen de zogenaamde aura, een bio-energetisch veld dat alle levende organismen, waaronder water omringt en altijd aanwezig is in de vorm van een fysiek lichaam.

Waarom i9?

 

i9-blog-water-and-contamination-why-i9

The i9 informed water bottle utilizes the technology of informing (Poznik TP) to restructure water and reinstate its natural properties. It does so by breaking water molecule clusters into smaller units, adding energy potential (producing structured water) and cleansing information retained by contaminants. i9 informed water bottle enables water to change genotoxicity, ensures quality absorption of nutrients through cell membranes, and expedites organism regeneration.

De i9 geïnformeerde waterfles maakt gebruik van de technologie van het ‘informeren’ (Poznik TP) om water te herstructureren en te herstellen in zijn natuurlijke eigenschappen. Zij doet dit door het verbreken van de watermolecuulclusters in kleinere eenheden, het toevoegen van energiepotentieel (productie van gestructureerde water) en het wissen van informatie aanwezig door verontreiniging. De i9 waterfles zorgt dat water in staat is om genotoxiciteit te veranderen, het zorgt voor kwalitatieve opname van voedingsstoffen door de celmembranen en het versnelt de regeneratie van organismen.