Water en vervuiling

Het geheim van gezond leven zit in het geven van de juiste voeding aan de cellen, alsook in het vermogen van cellen om zich te ontdoen van afval en giftige stoffen.

Wist je dat zelfs gezuiverd water nog steeds verontreinigingen bevat op verschillende niveaus? Dit artikel bespreekt deze verschillende niveaus.

Chemische verontreiniging
Het is algemeen geweten dat de vervuiling van onze planeet impact heeft op de chemische verontreiniging van ons water. Zo bevat water pesticiden en andere giftige stoffen. Om deze reden wordt water, vooraleer het bij de consument komt, chemisch behandeld. Dit gebeurt onder andere via chloor die dan weer zorgt voor nieuwe chemische verontreiniging.

Verontreiniging op het niveau van frequentie
Vanwege de di-polaire moleculaire structuur, die de basis vormt van zijn kristallijne organisatie, neemt water frequenties op van alle stoffen waar het mee in contact komt. Deze frequenties worden opgeslagen in de microstructuur. Normaal water, zelfs wanneer het gezuiverd is, behoudt elektromagnetische frequenties van verontreinigingen die er na de zuivering uitgehaald geweest zijn. Een eenvoudige manier om dit te verifiëren kan door een druppel water onder een microscoop te onderzoeken. Zo’n een waterdruppel zal een misvormd extern membraan en een beschadigde interne structuur vertonen.
Verontreiniging op het niveau van energie
Onderzoek heeft aangetoond dat kraantjeswater vrijwel geen biofotonen meer bevat. Biofotonen zijn “kleine energie lichamen” die aanwezig zijn in elk levend organisme en in andere natuurlijke elementen. Het zijn zeer zwakke elektromagnetische golven van het licht. Alle levende cellen van planten, dieren en mensen zenden biofotonen uit die niet gezien kunnen worden door het blote oog. Speciale meetinstrumenten kunnen deze biofotonen wel meten.

Biofotonen vormen de zogenaamde aura. Voor levende wezens zijn ze belangrijk omdat ze ervoor zorgen dat bepaalde chemische reacties op een juist moment en plaats plaatsvinden. Als water voldoende biofotonen bevat, bestaat het water uit een specifieke structuur waardoor het gemakkelijk opgenomen wordt in de cellen van een menselijk lichaam. Is dit niet zo, dan moet het menselijk lichaam zijn eigen energie gebruiken om het water te ‘herstructureren’ en biofotonen toe te voegen, waardoor het voor het menselijke lichaam duidelijk meer energie kost om het water in zijn cellen op te nemen.

Waarin helpt de i9 waterfles?

i9-blog-water-and-contamination-why-i9
De i9 fles water maakt gebruik van de TP technologie die het water informeert. Hierdoor herstructureert het water zich en herstelt het tot zijn natuurlijke eigenschappen. Ze doet dit door het breken van moleculaire clusters in het water tot kleinere eenheden, het toevoegen van energiepotentieel (productie van gestructureerde water) en door middel van het overschrijven van verontreinigde informatie.

De i9 fles water zorgt ervoor:

dat de genotoxiciteit van de organismen verbetert,
zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen door de celmembranen,
en versnelt cel regeneratie.