i9 Allium testen & Resultaten

De zogenaamde “uien testen” worden beschouwd als de standaard milieucontrole tests, en worden gebruikt als bio-indicator in de evaluatie van milieuvervuiling. Het wordt beschouwd als een zeer efficiënte wetenschappelijke procedure in onderzoeken naar waterkwaliteit.

De Allium test is een test die gebruikt wordt bij het vaststellen van genotoxiciteit van de ecosystemen op aarde – water, bodem, lucht, en andere media. De frequentie van chromosomale afwijkingen bevindt zich in de uiteinden van de wortelcellen van de geteste plantenwortels van de gewone ui (Allium cepa L.), waar het bewijs van mogelijke genotoxische stoffen wordt verstrekt. De test houdt rekening met de uitgebreide invloed en onderlinge afstemming tussen genotoxische stoffen en genetisch materiaal (chromatine, chromosomen).

De uien testen (Allium tests) geven onverzettelijk bewijs van de kwaliteit van het water en in tegenstelling tot chemische tests, tonen ze de uitgebreide effecten van vervuiling, niet alleen de aanwezigheid van bepaalde stoffen zoals onderzocht door methoden uit de analytische chemie.

Wat zijn Chromosomen?

Chromosomen zijn de structuren die genen bevatten. Genen zijn de afzonderlijke instructies die ons lichaam vertellen hoe te ontwikkelen en functioneren. Zij regelen fysieke en medische kenmerken zoals haarkleur, bloedgroep en gevoeligheid voor de ziekte.

Veranderingen die invloed hebben op de structuur van chromosomen kunnen problemen met groei, ontwikkeling en werking van de systemen van het lichaam veroorzaken. Deze veranderingen kunnen vele genen langs het chromosoom beïnvloeden en de eiwitten in deze genen verstoren .

Chromosome_abnormalities_factsheet

Bron: genome.gov

i9 Testresultaten

Terwijl de ui testresultaten niet alleen eenduidig zijn, wat betreft de kwaliteit van water, tonen ze ook duidelijk de effecten van vervuiling aan, wat niet het geval is met chemische tests. Het is bewezen dat de genotoxiciteit van water in de i9 geïnformeerde waterfles aanzienlijk werd verminderd.

i9 Allium Tests

Verschillende voorbeelden van chromosoomschade in metafase cellen verkregen uit de meristeme worteltype cellen van een ui (Allium. cepa L.): één beschadigd chromosoom (A), vier beschadigde chromosomen (B), acht beschadigde chromosomen (C), heel het chromosoom garnituur is beschadigd(D).

i9 Allium Tests

Voorbeelden van een serie uien die gecultiveerd werden gedurende 72 uur in verschillende concentraties MMS: 100 ppm (A), 10 ppm (C), 1 ppm (E), 0,1 ppm (F), 0,01 ppm (D) and 0,001 ppm (B).

Following the results of general toxicity and genotoxicity level between positive and negative control treated tap water (original i9 informed water bottle) has a lower genotoxicity level than ordinary tap water.

Naar aanleiding van de resultaten van algemene toxiciteit en het genotoxiciteitsniveau tussen de positieve en negatieve controlestalen van behandeld leidingwater (originele i9 geïnformeerd waterfles), kan men concluderen dat het water uit de i9 waterfles een lagere genotoxisch niveau heeft dan gewoon kraantjeswater.

Behandeling in overeenstemming met de originele technologie (de originele i9 geïnformeerd waterfles) vermindert het niveau van de algemene toxiciteit, alsmede het niveau van de genotoxiciteit (p = 0,0325 <0,05 – Fisher’s Exsact Test). De kwaliteit van het water wordt verbeterd.